Namen mednarodnega projekta je razvijati in uvajati sodobne pristope poučevanja na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Poučevanje temelji na spodbujanju razvoja prečnih veščin in vrednotenju le-teh s pomočjo IKT tehnologije. V projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 8 držav. V Sloveniji pilotni projekt vodi in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.