2012-11_Tradicionalni_Slovenski_zajtrk

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki ga obeležimo enkrat letno, praviloma tretji petek v mesecu novembru. Po že ustaljenih načelih ga pripravljamo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za okolje in prostor ter številnimi drugimi partnerji.

Enkrat letno vsem otrokom vrtca in učencem šole ponudimo zajtrk, in sicer kruh, med, maslo, jabolko in mleko. Vsa živila, ki jih otrokom ponudimo, dobimo iz lokalnega okolja. Med od g. Potiska, domače maslo in mleko od družine Brglez, jabolka iz kmetije Frešer in kruh kmetije Tomše.

Vsako leto v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka izvajamo tudi različne spremljevalne dejavnosti, kot so:

  • poglabljanje znanj s področja zdrave prehrane,
  • spodbujanje uživanja zajtrka,
  • spodbujanja uživanja lokalnih živil,
  • spodbujanja pridelovanja lastne hrane (šolski vrt),
  • priprava zdravih petkovih zajtrkov skozi vso leto,
  • obiski kmetij, čebelarja,
  • izdelava plakatov, panojev in risb v povezavi z zdravo prehrano,
  • spodbujanje gibanja idr.

Vsako leto na dan slovenskega zajtrka tudi skupaj zapojemo slovensko pesem Čebelar.

 UTRINKI S TRADICIONALNEGA SLOVENSKEGA ZAJTRKA 2019

 

 UTRINKI S TRADICIONALNEGA SLOVENSKEGA ZAJTRKA 2018