STOPALko

Cilji podaktivnosti:

  • Razvijati gibalno učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti) učencev.
  • Usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih.
  • Oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa s strani učencev.
  • Uriti učence v timskem delu.

 

 

Pokljuka 2020 skupaj z učenci iz OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec:

Hitre nogice so se udeležile krosa (na OŠ Kajetana Koviča Poljčane):

Tudi mi smo bili:

Množični tek:

Obiskala nas je Mini Planica:

Zaživela je prva športna pot: