V času dela na daljavo za 6. -9. razred velja naslednji razpored obiska knjižnice za razredno stopnjo:

  1. razred: ponedeljek, 4. ura
  2. razred: ponedeljek, 2. ura
  3. razred: petek, 2. ura
  4. razred: sreda, 4. ura
  5. razred: sreda, 0. ura

 

Urniki za 1. ocenjevalno obdobje šolskega leta 2020/2021