UŽIVALko

Cilji podaktivnosti:

  • Učence spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa v skupini (druženje s prijatelji, občasno tudi s starši).
  • Dvig bralne pismenosti in motivacije za branje.
  • Dvig samozavesti in samostojnosti.
  • Krepiti veščine socialnega učenja.

Učenci 6. razreda so pričeli z dopisovanjem z otroki iz OŠ Črešnjevec preko navadne pošte.

Dvodnevno pevsko druženje na Boču:

Uživanje v zimskih počitnicah:

V petek, 18. 11. 2016, smo izvedli prvo letošnje druženje učencev in staršev. Povabili smo jih na dobrodelno delavnico, kjer smo ob klepetu in ob poslušanju glasbe šivali novoletne voščilnice.

IMG_7498