VSEVEDko

Cilji podaktivnosti:

  • Seznaniti učence z vsemi koraki raziskovalnega dela.
  • Računalniško opismeniti učence.
  • Opolnomočiti učence za življenje v potrošniški družbi.
  • Izboljšati retoriko učencev in njihov nastop pred publiko.
  • Razvijanje mišljenja na višjih taksonomskih ravneh.

ŠOLSKO LETO 2019/2020

Neverjeten uspeh na Malih sivih celicah:

Zelo uspešni na predtekmovanju iz Malih sivih celic:

ŠOLSKO LETO 2018/19

Nekateri še na poletnih počitnicah, drugi pa na poletnih pripravah za tekmovanje iz Malih sivih celic.

 

ŠOLSKO LETO 2017/18

Otroci raziskovalci se v VSEVEDkovem krožku IKT za raziskovalce učijo računalniško-informacijskih veščin, ki jim bodo pomagale pri izdelavi raziskovalne naloge.

ŠOLSKO LETO 2016/17

Končana raziskovalna naloga:

“Zmorem tudi več”: