ZNALko KLEPETALko

Cilji podaktivnosti:

  • Spodbujati branje pri učencih, ki so šibki bralci.
  • Razvijati branje z razumevanjem.
  • Učence opolnomočiti na področju učnih in bralnih učnih strategij, jezikovnih kompetenc ter socialnega učenja.
  • Spodbujati medvrstniško pomoč (tutorstvo).

Z udeleženci Mladinskih delavnic smo “pobegnili” v kino

Tudi v šolskem letu 2019/2020 so z nami Mladinske delavnice:

S pomočjo zunanje organizacije Centra za socialno delo Slovenska Bistrica smo za učence 8. in 9. razreda pripravili preventivni program Mladinske delavnice.

Ustvarjanje ob klepetu: