V sredo, 8. 3. 2023 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o Veseli šoli.

Bronasta priznanja so osvojili naslednji učenci: Klemen Polanec, Žiga Brdnik in Žiga Kavkler (4. razred), Hana Ganzitti (5. razred), Lilijana Polanec (7. razred) in Eva Pušnik (9. razred).

Klemen Polanec in Hana Ganzitti se bosta v sredo, 12. 4. 2023 udeležila državnega tekmovanja v Mariboru.
Čestitava, mentorici Natalija Koprivnik in Božena Ferenčina Brence.