Namen mednarodnega projekta je razvijati in uvajati sodobne pristope poučevanja na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Poučevanje temelji na spodbujanju razvoja prečnih veščin in vrednotenju le-teh s pomočjo IKT tehnologije. V projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 8 držav. V Sloveniji pilotni projekt vodi in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

  • Projekt se je začel izvajati 1.2.2019 in se zaključi 31.1.2022.
  • Povezava do mednarodne spletne strani projekta: http://www.atsstem.eu/
  • Članice aktiva ATS STEM so:

http://www.atsstem.eu/slovenia/