ZNALko KLEPETALko

Cilji podaktivnosti:

  • Spodbujati branje pri učencih, ki so šibki bralci.
  • Razvijati branje z razumevanjem.
  • Učence opolnomočiti na področju učnih in bralnih učnih strategij, jezikovnih kompetenc ter socialnega učenja.
  • Spodbujati medvrstniško pomoč (tutorstvo).

ŠOLSKO LETO 2021/2022

  • BRALNI UŽITKI: tiho branje po lastni želji, predstavitev prebranega ostalim udeležencem
  • KLEPETALNA POMOČ: individualni pogovor z učenci, ki se znajdejo v stiski ali si želijo samo sproščenega pogovora

ŠOLSKO LETO 20/2021

avgust, september 2020

V mesecu avgustu smo izvedli priprave na predtekmovanje Malih sivih celic, v septembru pa smo opravili test preko spleta. Tekmovali so Matija, Klara, Ruj, Gaia, Lana in Gašper. Rezultati so tu, a je le malo zmanjkalo za udeležbo naprej. Kljub temu čestitke tekmovalcem za uspeh ter dobro voljo!

ŠOLSKO LETO 2019/2020

Z udeleženci Mladinskih delavnic smo “pobegnili” v kino

Tudi v šolskem letu 2019/2020 so z nami Mladinske delavnice:

S pomočjo zunanje organizacije Centra za socialno delo Slovenska Bistrica smo za učence 8. in 9. razreda pripravili preventivni program Mladinske delavnice.

Ustvarjanje ob klepetu: