Letošnji mednarodni projekt je poimenovan Digitalni jaz, v katerega bodo vključeni učenci iz treh šol, naše šole OŠ Gustava Šiliha Laporje v Sloveniji, IES Los Montecillos v Španiji in Freiherr-vom-Stein-Schule, Europaschule Gladenbach v Nemčiji. Cilji našega projekta so predvsem na področju digitalizacije, razdelili pa smo jih po državah.

  1. IES Los Montecillos, Španija: izboljšati želimo digitalno izobraževanje, spodbujati socialno vključenost, povečati poznavanje angleškega in evropskega kulturnega konteksta, dati podporo podjetništvu in trajnosti ter raziskovati le to. Zavedati se želimo tudi digitalne trajnosti ter boj za za digitalno pozornost s poudarkom na kritičnem razmišljanju.
  2. Freiherr-vom-Stein-Schule, Nemčija: želimo predvsem spodbujati sodelovanje z učitelji in učenci drugih evropskih držav. Spodbujali bomo digitalizacijo v šoli s priložnostmi in tveganji ter razvijali možne utopične in distopične scenarije prihodnosti s pomočjo umetne inteligence in digitalizacije.
  3. OŠ Gustava Šiliha Laporje, Slovenija: razvijali bomo digitalne veščine v povezavi s socialnimi mediji in umetno inteligenco. Učence bomo navajali na samoocenjevanje in evalvacijo uporabe socialnih medijev v povezavi s samopodobo ter raziskovali socialne medije in umetno inteligenco (prednosti, slabosti in vplivi).

Tako je namen letošnjega projekta razvijati veščine in znanja na področju IKT, se soočiti s ključnimi izzivi in priložnostmi v digitalni dobi, obenem pa tudi razvijati cilje na trajnostnem področju. Na področju IKT bomo raziskovali digitalno učenje, podjetništvo na spletu in socialnih omrežjih, raziskovanje socialnih medijev, umetne inteligence. V letošnjem šolskem letu bomo opravili dve mobilnosti, prav tako bomo šoli gostili pri nas. Vsaka mobilnosti ima svoje cilje. V Španiji se bomo osredotočali na podjetništvo, boj za digitalno pozornost, razvijanje kritičnega mišljenja in trajnostne aplikacije. V Nemčiji bomo raziskovali digitalno učenje, učenje s pomočjo IKT in razmišljali o prihodnosti šole. V Sloveniji se bomo bolj posvetili družabnim omrežjem in uporabi IKT v vsakdanjem življenju ter kritičnemu odnosu do spletnih novic ter se spoznali z umetno inteligenco.