PRAVILNIK O PRODAJI BLAGA IN STORITEV NA TRGU, september 2022