zdravas

V okviru mednarodnega projekta Zdrava šola, ki poteka pod okriljem Evropske mreže zdravih šol, skušamo povečati kompetence učencev in delavcev šole s področja skrbi za duševno zdravje, spodbujati uživanje zajtrka, predvsem pa gibanje. V projekt Zdravih šol smo vključeni že 10 let.

Sledimo 12. ciljem mreže Zdravih šol:

 1. Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo učencev, s tem da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence vzpodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 5. Izkoriščamo vsako možnost izboljšati zunanje in notranje šolsko okolje.
 6. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo ter poklicnim usmerjanjem.
 8. Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdrave prehrane.
 11. Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
 12. Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpira pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

 

Zaščita pred soncem

Priporočila za zaščito pred soncem