Proti koncu osnovnošolskega izobraževanja ste starši in učenci postavljeni pred pomembnim vprašanjem: »Kam naprej?«.
Raznolikost srednješolskih programov je velika, otrokovi interesi pa mnogokrat še nejasni.Karierna orientacija poteka ves čas, ne zgolj v šoli. Učenci vseskozi pridobivajo različna znanja o poklicih, službah, vseskozi spoznavajo sebe in širijo svoje kompetence.V 8. razredu se z njo pričnemo ukvarjati intenzivneje pri urah domovinske in državljanske kulture in etike, učenci in starši pa se udeležijo tudi roditeljskega sestanka, na katerem so predstavljeni dejavniki poklicne izbire in shema izobraževanja v Sloveniji.V 9. razredu učenci izpolnjujejo vprašanja o željah in interesih s pomočjo programa Kam in kako, Vprašalnik o poklicni poti, ob katerem morajo že konkretneje razmišljati o svojih interesih, zmožnostih in tudi ovirah pri izbiri želenega srednješolskega programa. Na podlagi šolskega uspeha, rezultatov testa in vprašalnika o poklicni poti šolska pedagoginja in razrednik/razredničarka svetujeta učencem in staršem o nadaljevanju šolanja, odločitev pa seveda vedno ostane učencu in staršem.Karierno orientacijo usmerja šolska svetovalna služba. V 1. in 2. VIO jo izvajajo razredniki, v 3. VIO pa učiteljica DKE in pedagoginja. Na karierni orientaciji je poudarek tudi v okviru projekta Popestrimo šolo.

logo MOJA IZBIRA

fILTERNET

VPIS V SREDNJO ŠOLO 

IZRAČUN TOČK, POTREBNIH ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

SHEMA IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI

ROKOVNIK VPISA V SREDNJE ŠOLE

ŠTIPENDIJE

Več informacij: