S pomočjo programa Erasmus+ so naši učitelji, vzgojitelji in drugi delavci šole imeli priložnost se udeležiti različnih izmenjav, vključno s sledenjem na delovnem mestu, izobraževanji in usposabljanji, kjer so pridobivali znanje s področij naših projektnih ciljev – informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), samovrednotenja, vrednotenja ter inovativnih učnih metod.

Sodelovanje v sledenju na delovnem mestu je bila ena izmed izjemnih priložnosti, ki so jo učitelji pridobili preko programa Erasmus+. Med sledenjem na delovnem mestu so imeli priložnost obiskati in se učiti od izkušenih učiteljev ter se seznaniti z drugačnimi pristopi k poučevanju. Učiteljice so bile na dveh sledenjih na delovnem mestu, vzgojiteljice pa na enem.

Poleg sledenja na delovnem mestu so se učitelji udeležili tudi različnih izobraževanj in usposabljanj, ki so jih ponujali v okviru programa Erasmus+. Na teh dogodkih so pridobivali nova znanja in veščine s področij IKT, vrednotenja ter inovativnih učnih metod. Učitelji so se seznanili z najnovejšimi tehnološkimi trendi in orodji ter spoznali, kako jih lahko učinkovito vključijo v svoj pouk.

Po vrnitvi iz izmenjav so se učitelji aktivno vključili v delo na svojih šolah in delili svoje izkušnje ter znanje, pridobljeno med izmenjavami, s svojimi kolegi ter seveda v razredu oziroma oddelkih v vrtcu. Organizirali so predstavitve, delavnice in seminarje, na katerih so podrobno opisali svoje izkušnje ter predstavili nove inovativne pristope in metode, ki so jih spoznali med svojim bivanjem v tujini. S tem so prispevali k širjenju znanja in dvigu kakovosti poučevanja na svojih šolah ter spodbujali inovativno razmišljanje med kolegi.

Poleg poročanja o izmenjavah na šoli so učitelji predstavili tudi svoje izkušnje širši skupnosti. S svojimi izkušnjami so nastopali na konferencah, srečanjih in drugih dogodkih, kjer so delili svoje zgodbe ter spodbujali druge učitelje k sodelovanju v programu Erasmus+.

  • Andreja Perkovič, učiteljica v 1. razredu, je predstavila sledenje na delovnem mestu na Finskem na študijski skupini.
  • Marjeta Čas, učiteljica zgodovine, je prav tako predstavila svoje Erasmus+ izkušnje na svoji študijski skupini.
  • Ravnateljica Margareta Voglar je predstavila predstavitev Osebnostna rast otrok in vseh ostalih deležnikov v učno vzgojnem procesu ter doprinos k njihovi splošni razgledanosti na aktivu ravnateljev občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane in predstavila, kaj predstavlja projekt Erasmus+ na šoli. 

Projekt Erasmus+ tako še naprej ostaja neprecenljiv vir navdiha za učitelje, ki si želijo razširiti svoje znanje ter ustvarjati učno okolje, ki bo spodbujalo rast in razvoj vseh učencev.

OBISK UČITELJEV IZ BELGIJE

Na željo Zavoda za šolstvo Republike Slovenije smo na osnovni šoli Gustava Šiliha Laporje odprli svoja vrata in gostili 17 učiteljev in ravnateljev iz Belgije. Ta dogodek je bil priložnost, da belgijskim gostom predstavimo našo poučevalno prakso, kaj vse smo se tudi naučili na naših izmenjavah v tujini v okviru projekta Erasmus+.

S sestavljenim kulturnim programom smo toplo sprejeli naše goste, ki so bili ganjeni ob izjemnih nastopih naših učencev. Ta izkušnja jim je prikazala, kako pomembno je ustvariti spodbudno in navdihujoče učno okolje, ki spodbuja razvoj mladih posameznikov. Po kulturnem programu smo nadaljevali s strokovnim pogovorom, kjer smo gostom podrobneje predstavili naše izobraževalne pristope in metode.

Poseben poudarek smo namenili formativnemu spremljanju, ki je ključnega pomena za individualno podporo učencem pri njihovem učnem napredku. Delili smo svoje izkušnje in primere dobre prakse, ki smo jih pridobili skozi izmenjave in usposabljanja v okviru projekta Erasmus+. Našim belgijskim gostom smo predstavili koncept rednega spremljanja napredka učencev, povratnih informacij ter individualnega mentorstva, ki smo ga vključili v našo poučevalno prakso. Ob tem smo jim ponudili tudi praktične nasvete in strategije za učinkovito implementacijo formativnega spremljanja v njihovem šolskem sistemu.

Učni sprehodi po razredih so bili edinstvena priložnost, da so belgijski učitelji neposredno doživeli našo pedagoško prakso v akciji. Opazovali so, kako učenci aktivno sodelujejo v pouku, uporabljajo sodobne tehnologije in se učijo na inovativen način. Naši gostje so imeli možnost postavljati vprašanja, izmenjati izkušnje in se navdihniti za svoje lastne pedagoške prakse.


Dne 28. in 29. 9. je v Postojni potekalo srečanje pogodbenikov Erasmus+ programa, ki ga je organizirala nacionalna agencija Cmepius. Na dogodek je prišlo več kot 100 predstavnikov osnovnih šol, srednjih šol, centrov za šolske in obšolske dejavnosti, vrtcev in drugih ustanov, ki delujejo na področju splošnega izobraževanja in vodijo projekte Erasmus+ iz cele Slovenije.

Kljub temu, da smo enooddelčna, podeželska šola, ki je v primerjavi z veliko večino drugih organizacij na srečanju zelo majhna, je Cmepius za uvodni motivacijski nagovor zaprosil prav našo ravnateljico, Margareto Voglar. Z zanimivo predstavitvijo je prikazala pot s programom Erasmus+ na naši šoli, ki se je začela že leta 2006 in se še vedno nadaljuje. Osredotočila se je na osebnostno rast, ki so jo v tem času doživeli tako učitelji kot tudi učenci, ni pa izpustila tudi začetnih izzivov, s katerimi se je šola srečala pred leti. Predstavitev je zaključila z mislijo Nejca Zaplotnika, ki pravi: „Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.“ Z njo je poudarila, da kljub temu, da smo že leta na tej poti, nikakor še nismo na cilju, ampak ravno nasprotno – na začetku.

Prav tako v Postojni istega dne je tudi naša Erasmus+ koordinatorica, Darja Pipuš, tudi na povabilo Cmepiusa, predstavljala primer dobre prakse naše šole kot ena izmed nekaj izbranih. Predstavljala je delo v okviru lanskega trajnostnega projekta Hands on Our Future, ko so naši učenci skupaj s španskimi in romunskimi načrtovali, risali in izdelovali makete za Ekovas Laporje 2030 pod vodstvom mentorice Renate Jesenek, kateri projekt je bil nagrajen z Zlato kocko.