Šolska shema je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo
s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Šole se v šolsko shemo prijavijo vsako leto posebej . Vsaka šola si sama izbere dobavitelje in pri tem poskuša čim bolj uveljavljati načelo kratkih dobavnih verig.

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko, na ta način je razdeljeno tudi financiranje.  Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Določen je podroben seznam upravičenih vrst sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov. Šola mora v večini razdeljevati sveže sadje in zelenjavo ter manj predelano in v večini mleko ter manj mlečne izdelke. V strategiji je poudarjeno, da morajo biti mlečni izdelki brez dodatkov (sladkor in sladila, arome, sadje, oreški, kakav, čokolada). Cilj EU Šolske sheme je namreč tudi zmanjšanje debelosti in prekomerne teže pri otrocih in mladostnikih, ki lahko vplivata na pojav sladkorne bolezni tipa II že v mladosti.

Več si lahko preberete na  spletni strani sheme.

NAČRT ŠOLSKE SHEME OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE

V jesenskih in spomladanskih mesecih bomo večji poudarek dali svežemu sadju in zelenjavi, v zimskih mesecih pa mleku in mlečnim izdelkom. Razdeljevanje šolske sheme bo večinoma potekalo pred poukom, in sicer mleko in mlečni izdelki v prostorih pred garderobo, sadje in zelenjava pa v prostorih pred zbornico. Najpogosteje bomo sadje, zelenjavo, mleko in mlečne izdelke delili kot ponudbo, ki dopolnjuje jedilnik, občasno pa bo sadje/zelenjava  predstavljala obogaten obrok šolske malice (lešniki, orehi, kislo zelje).

Cilji:

 • izobraževanje/ozaveščanje o zdravem prehranjevanju,
 • izboljšanje prehranskih navad učencev,
 • možnost delitve vsem učencem, tudi socialno šibkejšim,
 • spoznavanje različnih načinov pridelave (konvencionalno, ekološko),
 • spodbujanje pozitivnega odnosa do hrane, narave in okolja,
 • kultura uživanja obrokov,
 • higiensko ravnanje z živili,
 • preprečevanje debelosti in prekomerne telesne teže ter kronično nenalezljivih bolezni,
 • podpora lokalni nabavi možnost nabave več lokalne hrane,
 • promocija lokalnih pridelkov in izdelkov,

 Predvidene izobraževalne in promocijske aktivnosti:

 • predstavitev ukrepa šolska shema učiteljem, staršem,
 • predavanja o zdravem prehranjevanju s poudarkom na sadju/zelenjavi, mleku/mlečnih izdelkih,
 • izdelava plakatov, panojev, risb ipd. na temo sadja/zelenjave ter mleka/mlečnih izdelkov,
 • vključitev vsebin sadja/zelenjave in/ali mleka/mlečni izdelkov v koncept medpredmetne povezave, povezanost vsebin s konceptom Zdrave šole in z drugimi projekti,
 • opremljanje jedilnic, učilnic in drugih prostorov ter oglasne deske na temo sadja/zelenjave in/ali mleka/mlečnih izdelkov.