1. Kaj je Erasmus?

Erasmus+ je program Evropske unije za podporo izobraževanju, usposabljanju, mladini in športu v Evropi. Njegov proračun v višini 14,7 milijarde evrov bo več kot 4 milijonom Evropejcev omogočil študij, usposabljanje in pridobivanje izkušenj v tujini.

Naši učenci imajo tako priložnost sodelovanja pri skupnem projektu s tujimi šolami. Učenci  sodelujejo preko spleta in potujejo v druge države, kjer v multikulturnem okolju izmenjujejo izkušnje z učenci iz tujih šol, izboljšujejo rabo tujega jezika, urijo in razvijajo socialne, medkulturne in druge mehke veščine. Sodelovanje v evropskih projektih je dragocena priložnost, da pripomoremo k oblikovanju bolj strpnih in spoštljivih evropskih državljanov. Učence zato spodbujamo, da spoznajo, cenijo in spoštujejo druge kulture in načine življenja.

2. Akreditacija Erasmus+ 2022-27

Naša šola je prejela akreditacijo Erasmus+ 2022-2027, ki bo učencem in pedagoškemu osebju v naslednjih petih šolskih letih omogočila stalen dostop do evropskih programov izmenjav in strokovnih izobraževanj. Posameznikom zagotavlja možnosti za mobilnosti v tujino, ter podpira razvoj izobraževalnih ustanov in drugih organizacij, vključenih v vseživljenjsko učenje. S tem šola zagotavljala izboljšanje kakovosti izobraževanja in metodologije ter širi mrežo mednarodnega sodelovanja.

Naš program temelji na treh glavnih ciljih:

  • Izboljšati elemente formativnega spremljanja učencev.
  • Izboljšati znanje in uporabo IKT tehnologije med učenci in učitelji.
  • Uvesti sodobne didaktične metode poučevanja v pouk, s tem dvigniti motivacijo učencev in razvijati kompetentne, kritične, samostojne, ustvarjalne in odgovorne posameznike.

Hkrati se zavedamo tudi pomembnosti trajnostnega razvoja, večjezičnosti in duševnega zdravja, zato te elemente vpletamo v projektne aktivnosti.

Možnost izmenjave izkušenj z ljudmi iz drugih držav je vir motivacije za učitelje in učence, kar pozitivno vpliva na šolo. Po eni strani učenci ves čas uporabljajo angleški jezik in tako izboljšujejo svoje jezikovne spretnosti. Po drugi strani pa je sodelovanje v evropskih projektih dragocena priložnost, da pripomoremo k oblikovanju bolj strpnih in spoštljivih evropskih državljanov. Učence spodbujamo, da spoznajo, cenijo in spoštujejo druge kulture in načine življenja.

3. Projekt “Hands on our future”

Hands on Our Future je projekt Erasmus K121 SCH, katerega namen je povečati ozaveščenost učencev o ciljih trajnostnega razvoja, hkrati pa se osredotoča na širjenje njihove kulturne ozaveščenosti, strpnosti in spoštovanja drugih kultur, izboljšanje njihovega digitalnega znanja in razvijanje kreativnosti, ustvarjalnosti in kritičnega razmišljanja. Učenci se bodo ukvarjali s tremi glavnimi temami: trajnostnim razvojem (prvi del), digitalnim učenjem (drugi del) in učenjem zunaj učilnice (tretji del). Teme bodo učenci nadgrajevali na treh mobilnostih učencev. Projekt bomo izvajali skupaj s šolama Scoala Gimnaziala “Otilia Cazimir”iz Romunije in Escola Diocesanade Navas, iz Španije.

Partnerska šola iz Romunije: http://scoalaotiliacazimiriasi.ro/

Partnerska šola s Španije: https://edn.cat/

3.1. Pripravljalni sestanek

30.6. 2022 smo izvedli prvi projektni sestanek na daljavo, kjer smo se srečale kordinatorke partnerskih šol. Načrtovale smo aktivnosti za 1. sklop in izdelale časovnico. Določile smo kanale za sodelovanje (Whatsap, Googledox, Gmail, Etwinning) in ustvarile projekt na platformi Etwinning (https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/hands-our-future/twinspace).

Dogovorile smo se tudi, da bo prva mobilnost potekala v Sloveniji, pred tem pa bomo izvedli z učenci srečanje na daljavo.

3.2. Projektni sestanek

Drugi projektni sestanek koordinatorjev je potekal na daljavo. 3.10.2022 smo organizirale srečanje koordinatorjev partnerskih šol. Razdelile smo si naloge in dorekle še zadnje podrobnosti pred srečanjem učencev, ki bo potekalo na daljavo.

Projektni načrt