Šolska ura Trajanje 6., 7. ura/blok Pouk 6. in 7. uro Pouk 6. uro
Jutranje varstvo v vrtcu 6.00–6.05 (po potrebi)            
Jutranje varstvo 6.10–8.10      
0. ura (30 min) 7.35–8.05
1. ura 8.10–8.55
2. ura 9.00–9.45
MALICA 1. r. 9.35–10.05 (30 min)      
MALICA 2.–5. r., REKREACIJA 6.–9. r.

9.45–10.05

(20 min)

     
3. ura 10.05–10.50

MALICA 6.–9. r.

REKREACIJA 1.–5. r.

10.50–11.05 (15 min)      
4. ura 11.05–11.50
5. ura 11.55–12.40
KOSILO

12.40–13.00

(20 min)

12.40–13.00    
6. ura 13.00– 12.45–13.30 12.45–13.30
KOSILO     13.30–13.50 13.50
7. ura –14.30 13.50–14.35
OPB 12.00–16.30