O datumu izpita so starši učenca obveščeni po pošti.

NPZ V šolskem letu 2023-24

NPZ je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci 3., 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Temeljni cilj NPZ-ja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. NPZ je za učence 3., 6. in 9. razreda.

NPZ se v 9. razredu piše iz SLJ, MAT in tretjega predmeta, ki ga za vsako posamezno šolo določi minister. Letošnje šolsko leto se pišejo FIZ, LUM, TJA in ZGO. Za našo šolo je izbrana TJA, učenci pa bodo dodatno pisali tudi ostale predmete. NPZ se v 6. razredu piše iz SLJ, MAT in TJA, v 3. razredu pa SLJ in MAT.

 

Datum Aktivnost
1. 9. 2023 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ – DKE.
30. 11. 2023 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
7. 5. 2024 Slovenščina za 6. in 9. r.
9. 5. 2024 Matematika za 6. in 9. r.
13. 5. 2024 Angleščina za 6. in za 9. r.
3. 6. 2024 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
3. 6. – 5. 6. 2024 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC.
7. 6. 2024 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.
7. 6. – 11. 6. 2024 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC.
14. 6. 2024 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.
24. 6. 2024 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.