RAZPOREDITEV UR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URNIKI ZA 1. OCENJEVALNO OBDOBJE ŠOLSKEGA LETA 2023/2024