Pravila ravnanja v OŠ Gustava Šiliha v šolskem letu 2021-2022 z namenom preprečitve širjenja SARS-CoV-2 – Dopolnitev obstoječemu hišnemu redu in pravilom šolskega reda