Cilji podaktivnosti:

  • Povečati ekološko ozaveščenost učencev.
  • Učence navajati na odgovorno ravnanje z okoljem, v katerem živimo (vzgoja za trajnostni razvoj).
  • Učence navajati na odgovorno ravnanje in skrb za živa bitja (živali in rastline).
  • Učence poučiti o pomenu vzdrževanja osebne higiene.

ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

Nasad malin je obrezan!

Reciklirajmo! Zbiranje starega papirja in odpadne elektronske in električne opreme.

Obisk podjetja ZM Dava d.o.o, kjer izdelujejo električna kolesa Electrom