Do brezplačnega prevoza so osnovnošolci upravičeni v skladu s 56. Členom Zakona o osnovni šoli. Prevoze učencev bo v tem šolskem letu opravljal Arriva, d.d. iz Maribora po naslednjem voznem redu:

Relacija Odhod z začetne postaje
Levič – Žabljek – Križni Vrh – Laporje  7.15
Laporje – Križni Vrh – Žabljek – Levič – Razgor  14.45
Drumlažno – Kočno – Pretrež – Laporje  7.12
Laporje – Pretrež – Kočno – Drumlažno 14.40
Hošnica – Vrhole – Ješovec – Laporje (kombi) 6.55
Laporje – Hošnica – Vrhole – Ješovec (kombi) 14.55
Farovec – Pretrež – Laporska Gorca – Laporje 7.10
Laporje – Laporska Gorca – Pretrež – Farovec 14.40