SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice, učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. V svetu staršev ima vsak oddelek enega predstavnika. V letošnjem letu oddelke zastopajo:

Predsednica: Živa Šorli

Zapisničarka: Marjeta Ramovš

1. a: Vesna Sagadin
2. a: Denis Toplak
3. a: Monika Močnik
4. a: Živa Šorli
5. a: Danijel Vuk
6. a: Valentina Košič
7. a: Nina Šlamberger
8. a: Doroteja Mlaker Krošel
9. a: Marjeta Removš

Oddelek Mehurčki: Maja Šela
Oddelek Sončki: Nastja Leskovar
Oddelek Mavrice: Larisa Kovač
Oddelek Lunice: Anja Lah
Oddelek Zvezdice: Laura Čelan

 

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2021-2022

Zapisnik 2. seje sveta staršev 2021-2022

Zapisnik 3. seja sveta staršev 2021-2022

Zapisnik 4. seje sveta staršev 2021-2022