SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice, učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. V svetu staršev ima vsak oddelek enega predstavnika. V letošnjem letu oddelke zastopajo:

Predsednik: Matej Gumzej

Zapisničarka: Tjaša Korošec

1. a: Igor Pinter
2. a: Vitko Berglez
3. a: Andreja Španring
4. a: Nina Razboršek
5. a: Maja Doberšek
6. a: Matjaž Kavkler
7. a: Valentina Jelen
8. a: Jožica Fridrih
9. a: Vesna Mraz

Oddelek Mehurčki: Tjaša Korošec
Oddelek Sončki: Klemen Leskovar
Oddelek Mavrice: Matej Gumzej
Oddelek Lunice: Amadeja Marguč
Oddelek Zvezdice: Mojca Vtič

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2023-2024

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2022-2023

Zapisnik 2. seje sveta staršev 2022-2023

Zapisnik 3. seje sveta staršev 2022-2023

Zapisnik 4. seje sveta staršev 2022-2023

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2021-2022

Zapisnik 2. seje sveta staršev 2021-2022

Zapisnik 3. seja sveta staršev 2021-2022

Zapisnik 4. seje sveta staršev 2021-2022