DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti – SKK

V okviru sredstev Evropskega socialnega sklada in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 izvajamo projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti (SKK).

Projekt je namenjen spodbujanju razvoja novih zaposlitvenih zmožnosti, alternativnih zaposlitev in fleksibilnih oblik zaposlovanja strokovnih delavcev. V tem okviru bodo na šolah in vrtcih potekale dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala.

V projektu sodelujejo šole:

OŠ Gustava Šiliha Laporje (koordinatorka mreže)

– OŠ Poljčane

– OŠ Šmartno na Pohorju

– OŠ Selnica ob Dravi

NEKATERE DEJAVNOSTI SKK