V šolskem letu 2017/2018 nadaljujemo z inovacijskim projektom Od “komentarja” do komentiranja, ki je pod okriljem ZRSŠ. Učenci se urijo v kritičnem mišljenju ter se učijo uporabe metamodela jezika, kar bo pripomoglo k temu, da bo njihovo argumentiranje in komuniciranje postalo učinkovitejše. Učenci bodo s tem krepili kompetence sporazumevanja v slovenskem jeziku. Vodja inovacijskega projekta je Saša Krajnc Bek.

 

OBIŠČITE NAŠ BLOG

http://blogoslaporje.splet.arnes.si/