OŠ Gustava Šiliha Laporje se je uspešno prijavila na razpis Prva zaposlitev  A-PVZ 2021, v okviru katere smo od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021, s podaljšanjem do 31. 7. 2021 zaposlili pomočnico vzgojiteljice začetnico Ines Jurčič.

Namen javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.