Interesna dejavnost Mentor Razredi
Pevski zbor Štorkljice (ID) Horvat Vrtec, 1.
Otroški pevski zbor (ID) Horvat 2.–5.
Mladinski pevski zbor (ID) Horvat 6.–9.
Kolesarski izpit (ID) Štern 5.
Lutke (9-letka) Štibler 4.–5.
Likovno-ustvarjalni krožek (9-letka) Jesenek 5.–6.
Športni krožek (9-letka) Vegan 8.–9.
Promet (9-letka) Štern 7.–9.
Dramski krožek (9-letka) Štefanič, A. Žogan 6., 7.
Šolska skupnost (NAD) Čas 6.–9.
Astronomija, Fizika (NAD) Cvahte 6.–9.
Logika III. steber Lepoša 6.–9.
Razvedrilna matematika (NAD) Kovačič 6.–9.
Naravoslovje: sladkorna bolezen, prva pomoč (NAD) Jesenek 8.–9.
Deutsche Spiele (OPB) Gabrovec 1.
Deutsche Spiele (OPB) Gabrovec 2.
Deutsche Spiele (OPB) Gabrovec 3.
Pohodništvo (OPB) Kolar 1.
Pohodništvo (OPB) Jesenek 2.
Pohodništvo (OPB) Štibler 3.
Pohodništvo (OPB) Gabrovec 4.
Igrarije (OPB) Kolar 1.–5.
Bralna čajanka (OPB) Štibler 1.–5.
Čudoviti svet narave (OPB)  Čretnik 1.–5.
Glasbena pravljica (OPB) Horvat 1.–5.
Likovni krožek (OPB) Jesenek 1.–5.
Šah (OPB) Štibler 1.–5.
Gimnastika (Rap) Vegan 2.-6.
Zabavni mix (RaP) Jesenek 7.
Mladi prostovoljec (Rap) Horvat 7.-9.
Šport (Rap) Vegan 6.-9.
Folklora (RaP) Koprivnik 2.–5.
Šolski vrt (RaP) Čas 6.
Šolski vrt (RaP, Kresnička) Čretnik 4.–7.
Žiga žaga, Bober (Rap) Kovačič 6.–9.
Zdravi zajtrki (Rap) Lepoša 6.–9.
Več glav več ve (RaP) Štante 6.–9.
Debatni klub (RaP) Štante 6.–7.
Sproščevalnice (RaP) Kolar 2.–4.
Kolesarstvo (RaP) Štibler 6.–9.
Šolski bend (RaP) Horvat 6.–9.
Naravoslovne uganke (RaP, Proteus, Pregl) Čretnik 6.–9.
Bralna značka (III. steber) razredniki 1.–5.
Angleška, nemška bralna značka (III. steber) Lešnik, Avsec, Gabrovec 1.–9.
Vesela šola (III. steber) Koprivnik 4.–6.
Planinci (III. steber) Jesenek 1.–9.
Šah (III. steber) Cvahte 6.–9.
Turizmu pomaga lastna glava (III. steber) Perkovič 6.–9.
Angleščina in nemščina za nadarjene Janja Gabrovec 6.–9.
Bralna značka Ferenčina Brence 6.–9.
Vesela šola Ferenčina Brence 6.–9.
Spletna stran Cvahte 6.–9.
Erasmus (III steber) Lešnik 7-9.r
Erasmus (III steber) Zupanec 7.-9-r.