Interesna dejavnost Mentor Razredi
Pevski zbor Štorkljice Lovrenčič Vrtec, 1.
Otroški pevski zbor Lovrenčič 2.–5.
Mladinski pevski zbor Lovrenčič 6.–9.
Kolesarski izpit Štern 5.
Lutke Andrejašič Žogan 4.–5.
Likovno-ustvarjalni krožek Jesenek 5.–6.
Plesni klub Kolar 6.–7.
Športni krožek Vanček 8.–9.
Promet Štern 7.–9.
Dramski krožek Štefanič po dogovoru
Šolska skupnost Čas 6.–9.
Logika, astronomija, FIZ Cvahte 6.–9.
Razvedrilna matematika Kovačič 6.–9.
Čajanka za bistroumne Zupanec 5.–9.
Naravoslovje: sladkorna bolezen, prva pomoč Jesenek 8.–9.
Deutsche Spiele Stariha 1.–3.
Pohodništvo Kolar, Majerič, Jesenek, Vegan 1.–3.
Plesne urice Kolar 1.
Igrarije Kolar 1.
Čudoviti svet narave Čretnik 2.–3.
Orff Lovrenčič 2.–3.
Žiga žaga Štern 4.–5.
Rastem Zupanec 4.–5.
Gimnastika Vegan 2.–5
Športni krožek Vanček 6.–7.
Folklora Koprivnik 2.–5.
Šolski vrt Čas 6.–7.
Šolski vrt Čretnik 1.–9.
Žiga žaga, Bober Kovačič 6.–9.
Zdravi zajtrki Zupanec 6.–9.
Več glav več ve Štante 6.–9.
Debatni klub Štante 6.–7.
Sproščevalnice Štante 2.–3.
Rekreativni odmori Čretnik, Vegan 2.–9.
Ansambel Lovrenčič 7.–9.
Bralna značka razredniki 1.–5.
Angleška, nemška bralna značka Lešnik, Avsec, Stariha 1.–9.
Vesela šola Koprivnik 4.–6.
Planinci Jesenek 1.–9.
Šah Cvahte 1.–9.
Turizmu pomaga lastna glava Perkovič 6.–9.
Kreativno pisanje Ferenčina Brence 6.–9.
Bralna značka Ferenčina Brence 6.–9.
Vesela šola Ferenčina Brence 6.–9.
Spletna stran Krajnc Bek 6.–9.