PROJEKT »TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH«: GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI

Kot veliko šol v Sloveniji, se je tudi naša v letošnjem šolskem letu pridružila projektu »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«. To je projekt Ministrstva za infrastrukturo RS ob podpori Evropske unije (Evropski kohezijski sklad, program Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti).

Trajnostna mobilnost pomeni možnost premikanja na načine, ki imajo majhen negativen vpliv na okolje, kot so hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, odgovorna uporaba avtomobila in uporaba okolju prijaznih vozil.

Osnovni namen projekta je spreminjanje potovalnih navad in posledično zmanjševanje motoriziranega prometa v okolici vrtcev in osnovnih šol, zmanjšanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok in s tem krepitev njihovega zdravja.

Osnovni cilj trajnostne mobilnosti pa je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, posledično onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije.

Na naši šoli smo jeseni že izvedli teden trajnostne mobilnosti, ko so smo beležili trajnostne prihode učencev od 1. do 5. razreda.

V aprilu pa bomo izvedli aktivnost »Gremo peš s kokoško Rozi«, potekajo pa tudi dodatne aktivnosti. V projektu sodelujejo učenci od 1. do 6. razreda. V tednu aktivnosti bomo učence in starše prosili, da za pot v šolo izberejo enega od trajnostnih načinov mobilnosti. Verjamemo, da bodo učenci tovrstni način mobilnosti uporabili čim večkrat še kasneje.

Želimo si, da bi otroci razvili zdrav odnos do okolja, narave, prostora, naravnih virov in soljudi. Polagamo jim na srce, da živijo z zavedanjem, da moramo naš planet ohraniti zelen za prihodnje rodove.

Koordinatorka projekta: Špela Štefanič