eREDOVALNICA je brezplačna, dostop zanjo vam odobri ŠOLA.

V eRedovalnici vidite samo ocene.

  • Za  odobritev vpogleda v eRedovalnico, morate najprej izpolniti IZJAVO ZA eREDOVALNICO.
  • Vlogo oddajte šolski pedagoginji, ki vam bo dodelila eno uporabniško ime in gesloza vse vaše otroke, ki obiskujejo šolo.
  • Do e-redovalnice dostopate s te strani: https://www.lopolis.si/?MeniZgorajID=11
  • Ocene se kopirajo v e-redovalnico čez noč, zato jih isti dan, ko učenec prejme oceno, še ne boste videli.
  • Če ste pozabili geslo, lahko na portalu geslo tudi ponastavite. V kolikor si geslo zaklenete, pri šolski pedagoginji lahko dobite novega.